2020 rugpjūčio 12 15:37 Trečiadienis
18 °C, 3.6 m/s, debesuota su pragiedruliais
+370 41 523 110,
baltukelias@gmail.com
Vilniaus g. 213 - 77, Šiauliai

ŽEMAITIJA

Keliavimo būdas: Automobiliu
Ilgis: 225 km

Šiauliai –Bubiai –Girnikų kalnas – Kurtuvėnai – Sprūdės piliakalnis – Varnių regioninio parko lankytojų centras – Sietuvos kūlgrinda – Medvėgalis – Tverai (Lopaičių, Vembutų pil.) – Lūksto ežeras – Šiauliai

Maršruto planas: atsisiųsti
Vietovė:
Šiauliai – Bubiai
Kelionės laikas, atstumas:
8:00 – 8:20
Rodomi objektai:

Bubių piliakalnis
55.861944°, 23.129444°;

Bubių sen., Šiaulių raj.

Tel. +370 41) 370 333

www.kurtuva.lt

info@kurtuva.lt

Laikas objekte, trukmė:
8:20 - 8:40
20 min
Trumpas aprašas:

Bubių piliakalnis stūkso šalia Dubysos upės ištakų kairiojo kranto aukštumos iškyšulyje. Šlaitai statūs, apie 14 m. aukščio, viršūnės aikštelė ovali, maždaug 80 m ilgio ir 35 m. pločio. Bubių piliakalnis, dar vadinamas Pilale, suvaidino svarbų vaidmenį kovose su kryžiuočiais. XIII amžiuje čia stovėjo viena iš stipriausių Šiaulių žemės pilių. Vokiečių kronikose ne kartą minima Dubysos pilis (vok. Dobitzen) ant Bubių piliakalnio galėjo iškilti prieš 1230 – uosius metus. Apie piliakalnį yra menama ne viena legenda.

Vietovė:
Bubiai – Girnikų kalnas
Kelionės laikas, atstumas:
8:40 - 8:50
Rodomi objektai:

Girnikų kalnas
55.863281°, 23.033839°;

Bubių sen., Šiaulių raj.

Tel. + 370 41 370 333

www.kurtuva.lt

info@kurtuva.lt

Laikas objekte, trukmė:
8:50 - 9:05
15 min
Trumpas aprašas:

Padavimai mini čia esą šventą vietą. Ant šventkalnio buvo kūrenama šventoji ugnis. Pasakojama apie čia palaidotą milžinų motiną Kurtuovę, kalnan prasmegusią bažnyčią ir apie akmenį kalno viršūnėje ant kurio degusi šventoji ugnis. Pasak legendos, milžinas Ansiulis šioje vietoje kartą nugalėjo tiek daug priešų „žuvėdrų“, kad susidarė visas kalnas nukautųjų. Milžinas juos užbėrė iš pajūrio atneštu smėliu.

Ant šio kalno, buvusio trijų baltų genčių; žemaičių, kuršių ir žiemgalių sandūroje, kasmet rugsėjo 22–ąją, minint Baltų vienybės dieną vyksta piliakalnių ir uždegama Baltų vienybės ugnis.

Vietovė:
Girnikų kalnas – Kurtuvėnai
Kelionės laikas, atstumas:
9:05 - 9:15
Rodomi objektai:

Kurtuvėnai

Bubių sen., Šiaulių raj.

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

Parko g. 2, Kurtuvėnai

Tel. + 370 41 370 333

Faks. +370 41 595 273

www.kurtuva.lt

info@kurtuva.lt

Laikas objekte, trukmė:
9:15 - 10:00
45 min
Trumpas aprašas:

Ant Kurtuvėnų Kapos piliakalnio žmonių gyventą prieš 2000 metų. Dabar ant piliakalnio yra senosios kapinės. Kurtuvėnų dvaro sodybos pastatuose įsikūrusi Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, lankytojų centras, „Gyvojo žirgo muziejus‘‘, seniausias ir didžiausias medinis svirnas Lietuvoje, kempingas, smuklė „Kryžkelė“.

Vietovė:
Kurtuvėnai – Sprūdės piliakalnis
Kelionės laikas, atstumas:
10:00 - 10:30
Rodomi objektai:

Sprūdės piliakalnis
55.784222°, 22.485861°

Varnių sen., Telšių raj.

www.telsiaitic.lt

Laikas objekte, trukmė:
10:30 - 11:00
30 min
Trumpas aprašas:

Piliakalnis įrengtas masyvios kalvos virš jūros lygio pakilusios 216,2 m. vakarinėje dalyje. Jo viršuje buvusi netaisyklingo trikampio, dabar – beveik apvali,29×26 m. aikštelė. Aikštelė apjuosta pylimais ir grioviais.

Manoma, kad šis piliakalnis – kunigaikščio Sprūdeikio, Lietuvos karaliaus Mindaugo brolio, valdos. Sprūdeikis užrūstinęs brolį ir pabėgęs į Žemaitiją, kur įkūręs savo pilį saugiausioje, geriausiai apžvelgiamoje vietoje – Sprūdės kalne. Čia stovėjusi medinė Sprūdeikio pilis, po kuria buvo įrengti rūsiai (slėptuvės).

Nuo piliakalnio atsiveria puikūs vaizdai į Varnių duburį, iš kur matomi ežerai –Biržulis ir Lūkstas, matosi Varniai, Luokė, Šatrijos, Girgždutės, Medvėgalio piliakalniai.

Piliakalnis priskiriamas vėlesniam kovų su kryžiuočiais periodui. Piliakalnio aplinkoje rasta akmeninių kirvukų, ietigalių.

Vietovė:
Sprūdės piliakalnis – Varnių regioninio parko lankytojų centras
Kelionės laikas, atstumas:
11:00 - 11:15
Rodomi objektai:

Varnių regioninio parko lankytojų centras

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių raj.

Tel./faks. + 370 444 47 415,

http://varniurp.am.lt

varniurp@takas.lt,

varniuparkas@gmai.com

Laikas objekte, trukmė:
11:15 - 12:00
45 min
Trumpas aprašas:

Čia pateikiama išsami informacija apie Varnių regioninio parko gamtos ir kultūros vertybes ekspozicijoje „Septyni keliai iš Varnių‘‘ . Gamtinės ir archyvinės nuotraukos , garso įrašai su paukščių ir varlių balsais,  sakmėmis ir mitais, žemaitiškai įgarsinti tekstai, galimybė parodyti  Lūksto ežero gintarą, reljefinį Varnių regioninio parko maketas, Šatrijos geologinis pjūvis, archeologinio paveldo pristatymas – visa tai ir daugiau pamatysi modernioje ekspozicijoje. Lankytojai supažindinami su istorine, turistine, gamtine bei pažintine Varnių krašto medžiaga terminaluose. Šiame centre galima pažiūrėti filmą „Ypatinga čia‘‘, įsigyti literatūros apie regioninį parką.

Vietovė:
Varnių regioninio parko lankytojų centras – Sietuvos kūlgrinda
Kelionės laikas, atstumas:
12:00 - 12:15
Rodomi objektai:

Sietuvos kūlgrinda
55.662°, 22.294°

Varnių regioninis parkas

http://varniurp.am.lt 

Laikas objekte, trukmė:
12:15 - 13:45
1 val. 30 min
Trumpas aprašas:

Kūlgrinda (žemaitiškai kūlis „akmuo“) pelkėje akmenimis grįstas takas žemiau pelkės paviršiaus. Tai būdavo slapti takai, kuriais senovės lietuviai gelbėdavosi nuo užpuolikų, kurie šių takų nežinojo ir kuriuos aptikti būdavo labai sunku, kadangi takai buvo po vandeniu. Kūlgrindos vieta būdavo laikoma paslaptyje, todėl už jos išdavimą labai griežtai bausdavo.

Šiandien žinomos 3 kūlgrindos atkarpos. Pirmoji eina per patį Sietuvos upelį. Jos ilgis – 250 m, plotis 8 m (per patį upelį iki 20 m) Kitos dvi eina per gretimas pelkes, jų ilgis – 180 ir 150 m, plotis 3 – 4 m.

Vietovė:
Sietuvos kūlgrinda – Medvėgalis
Kelionės laikas, atstumas:
13:45 - 14:00
Rodomi objektai:

Medvėgalis

N 6167056,16; E 398765,04

Bilionių sen., Šilalės raj.

Laikas objekte, trukmė:
14:00 - 14:30
30 min
Trumpas aprašas:

Tikra Šilalės raj. puošmena jau nuo viduramžių apipintas legendomis. Iškiliausia Medvėgalio kalva siekia 234,6 m, o garsusis Pilies kalnas (rytų pusėje dunksanti kalva) – 225,4 m prof. Česlovas Kudaba rašė „Medvėgalis čia – lyg koks karalius, apžvelgiąs savo žemę“.

Rašytiniuose dokumentuose pirmą kartą Medvėgalio pilis paminėta kunigaikščio Gedimino laikais – 1316 m. Būtent tuo metu į Žemaitiją atplūdo naujo tikėjimo – krikščionybės skelbėjų vardu pridengę savo grobikiškus tikslus – teutonų riteriai, arba kryžiuočiai. Legenda pasakoja, jog kryžiuočiams apgulus pilį, jos gynėjai turėjo šauktis pagalbos. Tačiau per priešų apsuptį niekas nesitikėjo galįs prasibrauti. Tada dvi merginos vaidilutės pasakiusios žemaičių tarme „medvi galem“. Slapta kūlgrinda merginos išėjusios iš pilies ir nunešusios žinią. Atskubėjusieji į pagalbą priešus nuvijo. Taigi, pasak legendos, iš tų vaidilučių pasakytų žodžių ir buvęs sudėtas kalno pavadinimas Medvėgalis.

Vietovė:
Medvėgalis – Tverai
Kelionės laikas, atstumas:
14:30 - 15:00
Rodomi objektai:

Lopaičių piliakalnis,

55.744778°, 22.186917°

Tverų ren., Rietavo raj.

 

Vembūtų piliakalnis

55.726389°, 22.283528°

Vydmantų k.,Varnių sen., Telšių raj.

www.telsiaitic.lt

Laikas objekte, trukmė:
15:00 - 17:30
2 val. 30 min
Trumpas aprašas:

Istorikas E. Gudavičius Tverus tapatina su metraštyje paminėta Tviriment vietove.

Paminklas Žemaičių kunigaikščiui Vykintui (skulp. Juozas Grigaliūnas) pastatytas netoli Lopaičių piliakalnio, pažintinio tako pradžioje. Žemaičių kunigaikštis Vykintas minimas pačiame pirmajame mums žinomame rašytiniame šaltinyje – Hipatijaus kronikoje, kaip vienas svarbiausių Žemaitijos kunigaikščių. Vykintas – žemaičių kunigaikštis – 1236 m. Saulės mūšio, kuriame buvo sutriuškintas Kalavijuočių ordinas, kariuomenės vadas.

Lopaičių piliakalnis – tai ištisas istorinis kompleksas. Šitą komplektą sudaro piliakalnis, spėjama senovės žemaičių šventvietė, mitologiniai akmenys, šaltinis ir kiti archeologiniai bei geologiniai dariniai  (pilkapiai, keistos daubos, įdubos, iškalinėti akmenys ir t.t.)

Vietovė:
Tverai – Lūksto ežeras
Kelionės laikas, atstumas:
17:30 - 17:50
Rodomi objektai:

Lūksto ežeras
55.705°, 22.323611°

Varnių regioninis parkas, Telšių raj.

Laikas objekte, trukmė:
17:50 - 18:15
25 min
Trumpas aprašas:

Lūksto ežeras – antrasis pagal dydį Žemaitijos ežeras, unikalus tuo, kad jame randama gintaro.

Vietovė:
Lūksto ežeras - Šiauliai
Kelionės laikas, atstumas:
18:15 - 19:30
Rodomi objektai:
Laikas objekte, trukmė:
Grįžtama į Šiaulius
Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu baltukelias@gmail.com
Accessibility