2020 rugsėjo 26 10:52 Šeštadienis
19.52 °C, 5.1 m/s, debesuota su pragiedruliais
+370 41 523 110,
baltukelias@gmail.com
Vilniaus g. 213 - 77, Šiauliai

ŽEMAITIJA (2 DIENOS)

Keliavimo būdas: Automobiliu
Ilgis: 360 km

I diena: Šiauliai –Bubiai –Girnikų kalnas – Kurtuvėnai – Sprūdės piliakalnis –Varnių regioninio parko lankytojų centras –Sietuvos kūlgrinda – Medvėgalis – Tverai –Angelų malūnas (pirties edukacija ir nakvynė).
II diena: Angelų malūnas – Šatrijos piliakalnis – Telšiai – Bukantė – Plateliai – Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas – Žvėrinčius – Šiauliai.

Maršruto planas: atsisiųsti
Vietovė:
I diena. Šiauliai - Bubiai
Kelionės laikas, atstumas:
8:00 - 8:20
15 km
Rodomi objektai:

Bubių piliakalnis

55.861944°, 23.129444°;

Bubių sen., Šiaulių raj.

Tel. +370 41) 370 333

www.kurtuva.lt

info@kurtuva.lt

Laikas objekte, trukmė:
8:20 - 8:40
20 min
Vietovė:
Bubiai - Girnikų kalnas
Kelionės laikas, atstumas:
8:40 - 8:50
5 km
Rodomi objektai:

Girnikų kalnas

55.863281°, 23.033839°;

Bubių sen., Šiaulių raj.

Tel. + 370 41 370 333

www.kurtuva.lt

info@kurtuva.lt  

Laikas objekte, trukmė:
8:50 - 9:05
15 min
Trumpas aprašas:

Padavimai mini čia esą šventą vietą. Ant šventkalnio buvo kūrenama šventoji ugnis. Pasakojama apie čia palaidotą milžinų motiną Kurtuovę, kalnan prasmegusią bažnyčią ir apie akmenį kalno viršūnėje ant kurio degusi šventoji ugnis. Pasak legendos, milžinas Ansiulis šioje vietoje kartą nugalėjo tiek daug priešų „žuvėdų“, kad susidarė visas kalnas nukautųjų. Milžinas juos užbėrė iš pajūrio atneštu smėliu.

Ant šio kalno, buvusio trijų baltų genčių; žemaičių, kuršių ir žiemgalių sandūroje, kasmet rugsėjo 22–ąją, minint Baltų vienybės dieną vyksta piliakalnių ir uždegama Baltų vienybės ugnis.

Vietovė:
Girnikų kalnas - Kurtuvėnai
Kelionės laikas, atstumas:
9:05 - 9:15
5 km
Rodomi objektai:

Kurtuvėnai

Bubių sen.  Šiaulių rajonas

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

Parko g. 2, Kurtuvėnai

Tel. + 370 41 370 333

Faks. +370 41 595 273

www.kurtuva.lt

info@kurtuva.lt

Laikas objekte, trukmė:
9:15 - 10:00
45 min
Trumpas aprašas:

Ant Kurtuvėnų Kapos piliakalnio žmonių gyventą prieš 2000 metų. Dabar ant piliakalnio yra senosios kapinės. Kurtuvėnų dvaro sodybos pastatuose įsikūrusi Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, lankytojų centras, „Gyvojo žirgo muziejus‘‘, seniausias ir didžiausias medinis svirnas Lietuvoje.

Vietovė:
Kurtuvėnai - Sprūdės piliakalnis
Kelionės laikas, atstumas:
10:00 - 10:30
40 km
Rodomi objektai:

Sprūdės piliakalnis

55.784222°, 22.485861°

Varnių sen., Telšių raj.

www.telsiaitic.lt

Laikas objekte, trukmė:
10:30 - 11:00
30 min
Trumpas aprašas:

Piliakalnis įrengtas masyvios kalvos virš jūros lygio pakilusios 216,2m. vakarinėje dalyje. Jo viršuje buvusi netaisyklingo trikampio, dabar – beveik apvali,29×26 m. aikštelė. Aikštelė apjuosta pylimais ir grioviais.

Manoma, kad šis piliakalnis – kunigaikščio Sprūdeikio, Lietuvos karaliaus Mindaugo brolio, valdos. Sprūdeikis užrūstinęs brolį ir pabėgęs į Žemaitiją, kur įkūręs savo pilį saugiausioje, geriausiai apžvelgiamoje vietoje – Sprūdės kalne. Čia stovėjusi medinė Sprūdeikio pilis, po kuria buvo įrengti rūsiai (slėptuvės).

Nuo piliakalnio atsiveria puikūs vaizdai į Varnių duburį, iš kur matomi ežerai –Biržulis ir Lūkstas, matosi Varniai, Luokė, Šatrijos, Girgždutės, Medvėgalio piliakalniai.

Piliakalnis priskiriamas vėlesniam kovų su kryžiuočiais periodui. Piliakalnio aplinkoje rasta akmeninių kirvukų, ietigalių.

Vietovė:
Sprūdės piliakalnis - Varnių regioninio parko lankytojų centras
Kelionės laikas, atstumas:
11:00 - 11:15
15 km
Rodomi objektai:

Varnių regioninio parko lankytojų centras

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių raj.

Tel./faks. + 370 444 47 415

http://varniurp.am.lt

varniurp@takas.lt,  varniuparkas@gmai.com

Laikas objekte, trukmė:
11:15 - 12:00
45 min
Trumpas aprašas:

Čia pateikiama išsami informacija apie Varnių regioninio parko gamtos ir kultūros vertybes ekspozicijoje „Septyni keliai iš Varnių‘‘ . Gamtinės ir archyvinės nuotraukos, garso įrašai su paukščių ir varlių balsais,  sakmėmis ir mitais, žemaitiškai įgarsinti tekstai, galimybė parodyti  Lūksto ežero gintarą, reljefinį Varnių regioninio parko maketas, Šatrijos geologinis pjūvis, archeologinio paveldo pristatymas – visa tai ir daugiau pamatysi modernioje ekspozicijoje. Lankytojai supažindinami su istorine, turistine, gamtine bei pažintine Varnių krašto medžiaga terminaluose. Šiame centre galima pažiūrėti filmą „Ypatinga čia‘‘, įsigyti literatūros apie regioninį parką.

Vietovė:
Varnių regioninio parko lankytojų centras - Sietuvos kūlgrinda
Kelionės laikas, atstumas:
12:00 - 12:15
10 km
Rodomi objektai:

Sietuvos kūlgrinda

55.662°, 22.294°

Varnių regioninis parkas

http://varniurp.am.lt

Laikas objekte, trukmė:
12:15 - 13:45
1 val. 30 min
Trumpas aprašas:

Kūlgrinda (žemaitiškai kūlis „akmuo“) pelkėje akmenimis grįstas takas žemiau pelkės paviršiaus. Tai būdavo slapti takai, kuriais senovės lietuviai gelbėdavosi nuo užpuolikų, kurie šių takų nežinojo ir kuriuos aptikti būdavo labai sunku, kadangi takai buvo po vandeniu. Kūlgrindos vieta būdavo laikoma paslaptyje, todėl už jos išdavimą labai griežtai bausdavo.

Šiandien žinomos 3 kūlgrindos atkarpos. Pirmoji eina per patį Sietuvos upelį. Jos ilgis – 250 m, plotis 8 m (per patį upelį iki 20 m) Kitos dvi eina per gretimas pelkes, jų ilgis – 180 ir 150 m, plotis 3 – 4 m.

Vietovė:
Sietuvos kūlgrinda – Medvėgalis
Kelionės laikas, atstumas:
13:45 - 14:00
18 km
Rodomi objektai:

Medvėgalis

N 6167056,16; E 398765,04

Bilionių sen., Šilalės raj

Laikas objekte, trukmė:
14:00 - 14:30
30 min
Trumpas aprašas:

Tikra Šilalės raj. puošmena jau nuo viduramžių apipintas legendomis. Iškiliausia Medvėgalio kalva siekia 234,6 m, o garsusis Pilies kalnas (rytų pusėje dunksanti kalva) – 225,4 m prof. Česlovas Kudaba rašė „Medvėgalis čia – lyg koks karalius, apžvelgiąs savo žemę“.

Rašytiniuose dokumentuose pirmą kartą Medvėgalio pilis paminėta kunigaikščio Gedimino laikais – 1316 m. Būtent tuo metu į Žemaitiją atplūdo naujo tikėjimo – krikščionybės skelbėjų vardu pridengę savo grobikiškus tikslus – teutonų riteriai, arba kryžiuočiai. Legenda pasakoja, jog kryžiuočiams apgulus pilį, jos gynėjai turėjo šauktis pagalbos. Tačiau per priešų apsuptį niekas nesitikėjo galįs prasibrauti. Tada dvi merginos vaidilutės pasakiusios žemaičių tarme „medvi galem“. Slapta kūlgrinda merginos išėjusios iš pilies ir nunešusios žinią. Atskubėjusieji į pagalbą priešus nuvijo. Taigi, pasak legendos, iš tų vaidilučių pasakytų žodžių ir buvęs sudėtas kalno pavadinimas Medvėgalis.

Vietovė:
II diena. „Angelų malūnas“ - Šatrijos piliakalnis
Kelionės laikas, atstumas:
8:00 - 8:15
14 km
Rodomi objektai:

Šatrijos piliakalnis

Upynos sen., Telšių raj.

N 6194077,29;

E 409771,06

www.telsiaitic.lt

Laikas objekte, trukmė:
8:15 - 8:45
30 min
Trumpas aprašas:

Šis piliakalnis dar vadinamas Luokės piliakalniu. Jis įrengtas vienoje aukščiausių Žemaitijos kalvų ( 228,7 m ). Kasmet, trečiąjį liepos šeštadienį, senojo žemaičių tikėjimo tęsėjai susirenka ant Šatrijos švęsti Gabijos šventės.

Pasakojama, kad nuo seno ant kalvos renkasi visos Žemaitijos raganos. Kažkada jos apipylė žemėmis kalno vietoje stovėjusią bažnyčią ir atsirado piliakalnis. Bažnyčiai ėmus pūti, kalno viršus įlinko. Kita legenda pasakoja, kad kažkada per kalvotą Žemaitiją ėjęs milžinas prisipylė pilnas kišenes žemių. Pavargęs prigulė pailsėti ir užmigo. Kur buvusios kur nebuvusios čia pat atlėkė pelės, kurios pragraužė kišenes ieškodamos skanėstų. Prabudęs milžinas įsiuto ir sušuko: „ Ak, jūs nenaudėlės, kaip duosiu su šatra ! Pelės kaip mat išsilakstė ir taip prigijo Šatrijos pavadinimas.

Vietovė:
II diena. „Angelų malūnas“ - Šatrijos piliakalnis
Kelionės laikas, atstumas:
8:00 - 8:15
14 km
Rodomi objektai:

Šatrijos piliakalnis

Upynos sen., Telšių raj.

N 6194077,29;

E 409771,06

www.telsiaitic.lt

Laikas objekte, trukmė:
8:15 - 8:45
30 min
Trumpas aprašas:

Šis piliakalnis dar vadinamas Luokės piliakalniu. Jis įrengtas vienoje aukščiausių Žemaitijos kalvų ( 228,7 m ). Kasmet, trečiąjį liepos šeštadienį, senojo žemaičių tikėjimo tęsėjai susirenka ant Šatrijos švęsti Gabijos šventės.

Pasakojama, kad nuo seno ant kalvos renkasi visos Žemaitijos raganos. Kažkada jos apipylė žemėmis kalno vietoje stovėjusią bažnyčią ir atsirado piliakalnis. Bažnyčiai ėmus pūti, kalno viršus įlinko. Kita legenda pasakoja, kad kažkada per kalvotą Žemaitiją ėjęs milžinas prisipylė pilnas kišenes žemių. Pavargęs prigulė pailsėti ir užmigo. Kur buvusios kur nebuvusios čia pat atlėkė pelės, kurios pragraužė kišenes ieškodamos skanėstų. Prabudęs milžinas įsiuto ir sušuko: „ Ak, jūs nenaudėlės, kaip duosiu su šatra ! Pelės kaip mat išsilakstė ir taip prigijo Šatrijos pavadinimas.

Vietovė:
Šatrijos piliakalnis - Telšiai
Kelionės laikas, atstumas:
8:45 - 9:15
25 km
Rodomi objektai:

Telšiai

Telšių turizmo informacijos centras

Turgaus a.21
Tel./faks. +370 444 53010
turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt

Laikas objekte, trukmė:
9:15 - 12:15
3 val.
Trumpas aprašas:

Telšiai – dabartinė Žemaitijos sostinė. Įsikūręs Žemaičių aukštumoje, prie Mąsčio ežero ir Durbinio upelio. Miestas driekiasi tarp dviejų pagrindinių kalvų : Vilniaus ir Insulos. O šiaip, kaip ir Roma, įsikūręs ant 7 kalvų.

Telšių senamiestis – vienas iš 7 saugomų senamiesčių Lietuvoje.

Baltų gyvenimo būdas, tikėjimas neatsiejamai susijęs su gamta – miškais, ežerais, žvėrimis, medžiais. Net Žemaitijos simbolis – meška.

Telšiai – meškos simbolių miestas. Dalyvausime tokio pavadinimo ekskursijoje.

Taip pat „ Alkos“ muziejuje ekspozicijoje archeologiniai radiniai iš akmens, geležies amžiaus stovyklų, gyvenviečių ir kapinynų. Gausus etnografijos paveldas – tai žemdirbystės, amatų, buities daiktai, iš kurių ypač originalios kultuvių, lazdų, prieverpstėlių, rankšluostinių bei senųjų žemaičių audinių kolekcijos. Išskirtinę vietą užima kalvystės meno dirbiniai – antkapiniai kryžiai ir koplytėlių viršūnės ( saulutės ) Surinkta ypač vertinga senoji medinių skulptūrų kolekcija.

Dalyvausime edukacinėje programoje „Žemaičių ir kuršių papuošalai“.

Vietovė:
Telšiai - Gandinga
Kelionės laikas, atstumas:
12:15 - 13:00
45 km
Rodomi objektai:

Gandingos piliakalnis

Nausodžio sen., Plungės raj.

N6196977,76; E360603,33

www.visitplunge.lt

Laikas objekte, trukmė:
13:00 - 13:30
30 min
Trumpas aprašas:

Piliakalnis yra Gandingos kaime, Nausodžio seniūnijoje, Plungės rajono savivaldybėje. Centrinis piliakalnis su aplink esančiais mažesniais piliakalniais, gyvenviete, kulto centru sudarė kuršių žemės apygardos centrą. Tai buvo vienas iš buvusių kuršių žemių konfederacijos centrų.

Vietovė:
Plateliai - Likšai
Kelionės laikas, atstumas:
18:00 - 18:15
15 km
Rodomi objektai:

Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas

Likšų km., Žemaičių  Kalvarijos sen. Plungės raj.

Tel.: +37067545111; +37061134900

www.energlabirintai.lt

Laikas objekte, trukmė:
18:15 - 19:45
1 val. 30 min
Trumpas aprašas:

Pagal pačias seniausias indoeuropiečių ,tuo pačiu ir baltų tradicijas, parke rasite keturis labirintus, tris kupolus ir ant žemės sukurtą prieverpstę. Kaip ir piramidės, taip ir labirintai, yra padaryti iš geometrinių formų ,kurios ir sukuria šventą erdvę. Energetiniai labirintai turi tik vieną taką, vedantį į centrą ir vėl atgal. Jame nėra uždarų sienų. Šie labirintai skatina suvokimo, jutimo, sąmoningumo imlumą. Greičiau gaunami atsakymai į klausimus, greičiau išsprendžiamos problemos bei nusiraminama.

Vietovė:
Plateliai - Likšai
Kelionės laikas, atstumas:
18:00 - 18:15
15 km
Rodomi objektai:

Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas

Likšų km., Žemaičių  Kalvarijos sen. Plungės raj.

Tel.: +37067545111; +37061134900

www.energlabirintai.lt

Laikas objekte, trukmė:
18:15 - 19:45
1 val. 30 min
Trumpas aprašas:

Pagal pačias seniausias indoeuropiečių ,tuo pačiu ir baltų tradicijas, parke rasite keturis labirintus, tris kupolus ir ant žemės sukurtą prieverpstę. Kaip ir piramidės, taip ir labirintai, yra padaryti iš geometrinių formų ,kurios ir sukuria šventą erdvę. Energetiniai labirintai turi tik vieną taką, vedantį į centrą ir vėl atgal. Jame nėra uždarų sienų. Šie labirintai skatina suvokimo, jutimo, sąmoningumo imlumą. Greičiau gaunami atsakymai į klausimus, greičiau išsprendžiamos problemos bei nusiraminama.

Vietovė:
Likšai - Laukstėnai
Kelionės laikas, atstumas:
19:45 - 20:30
40 km
Rodomi objektai:

„Žvėrinčius“

Laukstėnų km.,  Degaičių sen., Telšių raj.

Tel: +370 686 33137

www.telsiuuredija.lt  

Laikas objekte, trukmė:
20:30 - 21:30
1 val.
Trumpas aprašas:

Senovės baltų gyvenimas neatsiejamai susijęs su gamta. Daug senovės padavimų, pasakojimų išlikę apie mūsų protėvių santykius su žvėrimis, medžiais. Tai gražiai perteikia ir Žemaitijos miškų glūdumoje įkurtas„ Žvėrinčius“. Čia įrengtas 14,7 ha ploto miško aptvaras šernams, danieliams ir muflonams bei aptvertas 2,4 ha ploto miško sklypas vilkams. Apsilankę patirsite koks įdomus žvėrių gyvenimas Galėsite stebėti kaip elgiasi grakštus danielius, paslaptingoji lūšis, kaip ant akmenų laipioja muflonai. Gal pamatysite ir vilką, kurį sutikti gamtoje yra retas atvejis.

Lankytojų patogumui stebėti laukinių gyvūnų gyvenimą pastatytas dvi apžvalgos aikštelės bei pavėsinė, pastatytas ąžuolas su inkilais ir stendas su labiausiai Lietuvoje paplitusių žvėrių  ir paukščių aprašymais.

Vietovė:
Laukstėnai - Šiauliai
Kelionės laikas, atstumas:
21:30 - 22:30
60 km
Rodomi objektai:
Laikas objekte, trukmė:
Grižtama į Šiaulius
Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu baltukelias@gmail.com
Accessibility