2020 septembris 26 12:01 sestdien
21.42 °C, 6.2 m/s, overcast clouds
+370 41 523 110,
baltukelias@gmail.com
Vilniaus g. 213 - 77, Šiauliai

Projekta īstenošana

 

 

Projekta īstenošanas laikā tiks sarīkotas piecas darba grupu tikšanās. Galvenie tikšanos mērķi: sastādīt detalizētus darba plānus katrai projekta īstenošanas kārtai, apspriest un novērtēt jau paveiktā darba rezultātus. Plašākas sēžu tēmas tiek noteiktas, ievērojot pašreizējo situāciju un pieprasījumu. Mērķgrupas: personāls no katras projekta partneru organizācijas – projekta vadītāji un koordinatori. Paredzamais dalībnieku skaits – 12 personas katrā tikšanās reizē. Lietuvas teritorijā notiks trīs tikšanās, pārējās divas tiks rīkotas Latvijā.

 

Izpratnes par baltu mantojumu izkopšana

Projekta īstenošanas mērķis – palielināt atpazīstamību un izkopt izpratni par baltu materiālo un nemateriālo, kultūras un dabas mantojumu.

Efektīvs darbs un mārketinga pasākumu izmantošana (brošūras, kartes) ir ļoti nozīmīga projekta daļa, kas ietekmē cilvēka uzvedību.

Projekta īstenošana notiek:

 • lai veicinātu vietējo varas institūciju un ieinteresēto subjektu dialogu un sadarbību, reklamējot baltu dabas un kultūras mantojuma pakalpojumus;
 • lai vietējā līmenī informētu par materiālās un nemateriālās kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu;
 • lai veicinātu informācijas izplatīšanu par materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu;
 • lai izplatītu reklāmu par “Baltu ceļu” u.c.

Galvenās plānotās aktivitātes:

 • fotogrāfiju brošūras;
 • reklāmas braucieni plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;
 • tūrisma karte;
 • piedalīšanās tūrisma gadatirgos;
 • informatīvi semināri;
 • katru gadu tiek organizēts pasākums “Baltu vienības diena”;
 • Reklāmas materiāla izplatīšana.

Galvenais paredzētais projekta rezultāts – reklāmas aktivitāšu dēļ palielinājies “Baltu ceļa” apmeklētāju skaits.

 

Inovatīva baltu mantojuma tūrisma produkta izveide

Šā projekta galvenais mērķis – radīt inovatīvu un stabilu tūrisma produktu.

Pamatdarbība: ITC lēmumu īstenošana savienotajiem maršrutiem, produktiem un pakalpojumiem (interaktīvu tūrisma produktu radīšana).

Šauļu Tūrisma informācijas centrs ir atbildīgs par seno baltu izzināšanas inovatīvā centra dibināšanu.

PP6 Jelgavas pilsētas padome plāno izveidot mūsdienīgu ekspozīciju “Tautas tērpu evolūcija Zemgalē”.

PP5 Talsu novada pašvaldība plāno izveidot jaunu mūsdienīgu ekspozīciju par Baltu cilšu vēsturi līdz 16. gs. un izveidot digitāla tūrisma maršruta karti “Kuršu maršruts Talsu rajonā”, kurā ir vairāk nekā 60 vietu.

Galvenais paredzētais rezultāts – apmeklējumu skaita pieauguma skaits jaunizveidotajos inovatīvajos centros. Tiks radīti rīki apmeklētāju statistikas vērošanai. Tādā veidā varēs labāk analizēt apmeklētāju plūsmas, viņu vajadzības, izturēšanos utt.

Tiks radīta mūsdienīga ekspozīcija par baltu cilšu vēsturi līdz 16. gs., kad kuršu ciltis dzīvoja Latvijas un Lietuvas rietumu daļā. Cenšoties iepazīstināt ar kuršu vēsturi, izmantojot dažādus līdzekļus un sniedzot ieguvumu mērķgrupām, tiks izveidota arī plaša digitāla karte. Katra ITC darbība tiks nodrošināta ar moderniem interaktīviem līdzekļiem, tādiem kā interaktīvi ekrāni, skārienjutīgi ekrāni, personālie datori, kinect (kustības noteikšanas aprīkojums), interneta kameras, austiņas utt.

 

Tūrisma produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādošana

Projektu īstenošana ir būtisks solis, “Baltu ceļa” izveidošanā. Iegūtā pieredze šajā nozarē būs unikāla un vērtīga, lai ieinteresētie subjekti saprastu šādas partnerības funkciju. Ņemot vērā to, projektu īstenošanas mērķis ir uzlabot kvalitāti un nodrošināt kultūras tūrisma pakalpojumu, produktu un pieejamības dažādošanu.

Projekta īstenošana notiek:

 • lai konsolidētu informāciju par Baltijas valstu aktivitātēm Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos;
 • lai pārbaudītu vietējās komunikācijas partnerību, ieinteresēto pušu, MVU, tūrisma nozares uzņēmēju, kuri specializējas baltu jautājumos, sadarbības efektivitāti un stabilitāti;
 • lai novērtētu šīs partnerības iespējas nostiprināt kultūras maršrutu “Baltu ceļš”.

Turklāt projektu īstenošana sniedz informāciju par: potenciāliem piegādātājiem, pakalpojuma starpvalstu lietotājiem, plašas sabiedrības vajadzībām, kas saistītas ar informāciju par baltu dzīvesveidu un ētiku, kā arī robiem esošajā informācijā un pakalpojumos.

Pamatdarbība:

Priekšizpētes studiju izstrāde, ieinteresēto subjektu mācību “Baltu ceļa pakalpojumi” organizēšana, piedalīšanās biznesa un sasniegumu izstādēs.

Priekšizpētes studiju izstrādes galvenais mērķis – noteikt iespējas un saprast nākotnes investīciju risinājumus, saistītus ar kultūras Baltu ceļu, kurš uzlabotu Latvijas un Lietuvas reģionu sakarus un kas būtu sasniedzams, pieejams un piedāvātu ieņēmumu vērtību (īpaši no apmeklētājiem). Priekšizpētes studijās tiks noteikts, kuri tūrisma resursi – kultūras un dabas mantojums – var būt pieejami un izmantojami kā “Baltu ceļa” galvenās vietas.

Priekšizpētes studiju mērķi ir:

 • meklēt un identificēt baltu mantojuma objektus projekta partneru reģionos;
 • sagatavot pamatu jauna tūrisma produkta (ceļa) izstrādei, plānot maršrutus;
 • uzzināt tūrisma objektu pašreizējo situāciju (infrastruktūru, pakalpojumus un produktus) plānojamajā “Baltu ceļa” zonā;
 • sagatavot piedāvājumus esošo tūrisma objektu īstenošanai jaunajā ceļā;
 • vispusīgi attīstīt “Baltu ceļu”, izstrādāt aprakstus, informāciju, stāstus, padomus, rokasgrāmatas;
 • radīt radošus stāstus (pievilcīgus gadījumus, balstītus patiesos notikumos, bet interpretējot kā pašreizējās tūrisma tendences produktu un ceļu attīstībai) par “Baltu ceļu”.

Darbības laikā tiks izveidots “Baltu ceļa” pakalpojumu (produktu) piegādātāju katalogs, kurš tiks reklamēts partneru tīmekļa vietnē. Nemateriālie rezultāti tiks izmantoti kā partneru īpašums, bet materiālie pakalpojumi un infrastruktūras piederēs subjektiem, kuri tās izveidos.

Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu baltukelias@gmail.com
Accessibility