2020 rugpjūčio 06 10:38 Ketvirtadienis
20.76 °C, 3.1 m/s, giedra
+370 41 523 110,
baltukelias@gmail.com
Vilniaus g. 213 - 77, Šiauliai

Interreg

Interreg

Projekto pavadinimas: Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“

Projekto numeris: LLI-187 Projekto partneriai: vadovaujantis partneris – Šiaulių turizmo informacijos centras (Lietuva).

Partneriai: Žiemgalos planavimo regionas (Latvija), Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių skyrius (Lietuva), Kuržemės planavimo regionas (Latvija), Talsų apskrities savivaldybė, Talsų apskrities muziejus (Latvija), Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 balandžio 24 d. – 2019 balandžio 23 d. (24 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 763 402.38 €, iš jų 648 892.00 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

Projektas įgyvendina Interreg V-A Latvija – Lietuva Programos 2014-2020 I prioritetą „Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant“. Projektas tiesiogiai prisidės prie programos tikslo 1.1. „padidinti lankytojų skaičių Programos teritorijoje gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus“. Kultūros ir gamtos paveldo potencialas nėra naudojamas tvariam ekonominiam augimui, socialinių, kultūrinių ir rekreacinių poreikių tenkinimui. Vietiniams gyventojams ir lankytojams trūksta supratimo apie tvaraus kultūros ir gamtos paveldo objektų išsaugojimą ir puoselėjimą. Siekiant skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą ir informacijos sklaidą apie Baltų paveldo objektus, paslaugas ir produktus, dvi tautos turi veikti kartu. Pagrindinės veiklos įgyvendinamos 4 Lietuvos regionuose (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio) bei 2 Latvijos regionuose (Kuržemė, Žiemgala). Partneriai vykdys veiklą, kad regionai taptų patrauklesni, matomi ir skatinantys apsilankyti. Pagrindinis projekto tikslas: didinti lankytojų skaičių kuriant tarpvalstybinį maršrutą „Baltų kelias“. Pagrindinis projekto rezultatas: 15 procentų išaugęs lankytojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje.

Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu baltukelias@gmail.com
Accessibility