2019 January 22 01:43 Tuesday
-5 °C, 1.5 m/s, snow
+370 41 523 110
baltukelias@gmail.com
Vilniaus g. 213 - 77, Šiauliai

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS

About the object

Lietuvos liaudies buities muziejus – tai vienas didžiausių (194 ha) ir daugiausiai eksponatų (91420) turintis etnografijos muziejus Europoje po atviru dangumi. Muziejus atspindi XVIII a. pab. – XX a. pirmos pusės visų Lietuvos regionų: Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos valstiečių bei miestelėnų buitį, darbus, tradicijas. Muziejus įkurtas 1966 metais Rumšiškėse, vaizdingoje Kauno marių pakrantėje. Prie kelio (7 km žiedinis maršrutas), vingiuojančio tarp miškų, pievų, kalnelių – kaimų fragmentai, jaukios sodybos, šimtamečiai pastatai su gėlių darželiais, sodais ir daržais, su koplytėlėmis ir kryžiais, technikos objektai – malūnai, milo vėlykla, kalvė, aliejinė. Muziejaus centre – miestelis su jam būdingais pastatais, kuriuose žiedžiami puodai, gaminami gintaro, medžio dirbiniai.

Working hours

Lietuvos liaudies buities muziejus – tai vienas didžiausių (194 ha) ir daugiausiai eksponatų (91420) turintis etnografijos muziejus Europoje po atviru dangumi. Muziejus atspindi XVIII a. pab. – XX a. pirmos pusės visų Lietuvos regionų: Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos valstiečių bei miestelėnų buitį, darbus, tradicijas. Muziejus įkurtas 1966 metais Rumšiškėse, vaizdingoje Kauno marių pakrantėje. Prie kelio (7 km žiedinis maršrutas), vingiuojančio tarp miškų, pievų, kalnelių – kaimų fragmentai, jaukios sodybos, šimtamečiai pastatai su gėlių darželiais, sodais ir daržais, su koplytėlėmis ir kryžiais, technikos objektai – malūnai, milo vėlykla, kalvė, aliejinė. Muziejaus centre – miestelis su jam būdingais pastatais, kuriuose žiedžiami puodai, gaminami gintaro, medžio dirbiniai.

Ticket prices

Įėjimo bilieto kaina: suaugusiems – 4 EUR. Įėjimo bilietų kainos asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos: aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu – 2 EUR; nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams – 2 EUR; asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų) – 2 EUR; nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, kon centracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams – 2 EUR; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos – 2 EUR; pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams – 2 EUR; asmenims, turintiems tarptautinius pažymėjimus – ISIC mokinio, ISIC studento ir ITIC pedagogo – 2 EUR. socialiai remtiniems asmenims – (pateikus patvirtintą įstaigos vadovo sąrašą) – 1 EUR.

Nemokamai muziejų lanko:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
  • vaikų globos namų auklėtiniai;
  • asmenys, kuriems nustatytas 0–25% ir 30–55% darbingumo lygis;
  • asmuo, lydintis vieną neįgalųjį lankytoją, kuriam nustatytas 0–25% darbingumo lygis;
  • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;
  • Lietuvos muziejų darbuotojai;
  • Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
  • Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai.
Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu baltukelias@gmail.com
Accessibility